linux統計一(yī)段時(shí)間(jiān)内的存儲大小

天遠(yuǎn)科技  發表于:2023-08-09  分(fēn)類:操作(zuò)系統相關(guān)  閱讀(1347)  贊同46
進入目錄,執行yle="color:#84613D;font-family:"font-size:14px;background-color:#FBEBD4;">find -type f -newermt yle="color:#889B4A;font-family:"font-size:14px;">'2022-08-08 00:00:00'yle="color:#84613D;font-family:"font-size:14px;background-color:#FBEBD4;"> ! -newermt yle="color:#889B4A;font-family:"font-size:14px;">'2023-08-08 00:00:00'yle="color:#84613D;font-family:"font-size:14px;background-color:#FBEBD4;"> | xargs du -ch在線聯系
點擊這(zhè)裏給我發消息
點擊這(zhè)裏給我發消息
關(guān)注我們